073-2865666 :’טל
English

ניתוח PEST

מהו ניתוח PEST ω

ניתוח PEST הוא ניתוח הסביבה העסקית של הפירמה מהיבטים סביבתיים חיצוניים: פוליטיים, כלכליים, חברתיים וטכנולוגיים. P.E.S.T הינם ראשי תיבות של המושגים הבאים:

P פוליטי Political

E כלכלי Economic

S חברתי Social

T טכנולוגי Technological

ניתוח PEST כחלק ממודיעין עסקי תחרותי

מודיעין תחרותי (Competitive Intelligence) הוא תהליך שיטתי וחוקי שמטרתו איסוף מידע עסקי, ניתוח המידע והפצתו. מודיעין תחרותי מתייחס לאיסוף מידע שיטתי לגבי המתחרים של הארגון, כוונותיהם, דרכי פעולתם, יכולותיהם וחולשותיהם. כמו כן נאסף מידע לגבי הסביבה העסקית החיצונית והפנימית: התרעות על מוצרים חדשים, מוצרים תחליפיים, מיזוגים ורכישות, טכנולוגיות חדשות, חקיקה ועוד. ניתוח PEST הוא כלי לניתוח הסביבה העסקית החיצונית, כחלק מתמונת המצב הכוללת.

מטרת המודיעין התחרותי האסטרטגי הינה להציג בפני הנהלת הפירמה תמונת מצב כוללת של הסביבה העסקית בה פועלת החברה, תוך הצגת תחזית לגבי המצב העתידי של השוק והמתחרים, כדי לאפשר לחברה לתכנן את עצמה ברמת אי וודאות המינימאלית האפשרית.

יש לראות במודיעין תחרותי חלק מיכולת של חברה וחלק מהאסטרטגיה העסקית שלה. הערך המוסף של מודיעין תחרותי איכותי הוא ב"תמונה הגדולה" והאינטגרטיבית שהוא מסוגל לספק: מידע לגבי איומים, הזדמנויות עבור הארגון, מידע על לקוחות, ספקים, מתחרים ועוד.

יחידת מודיעין תחרותי תשרוד בארגון רק אם תספק תמונת מצב אינטגרטיבית לגבי הסביבה התחרותית, סביבת המאקרו (באמצעות PEST) והסביבה הפנימית של הארגון (המשלבת Business Intelligence ו- Market Intelligence). מודיעין איכותי ומלא יביא לשיפור הכושר התחרותי של החברה ויחדד את הראייה האסטרטגית שלה". [2]


ניתוח PEST בהשוואה לכלי אנליזה נוספים
ניתוח סביבת השוק מתחלק ל:

1) ה"סביבה הפנימית" - לדוגמא הצוות, המדענים ומשכורות.

2) ה"מיקרו סביבה" – לדוגמא לקוחות, סוכנים, מפיצים, ספקים ומתחרים.

3) ה"מאקרו סביבה" – לדוגמא כוחות ממשלתיים, חוקיים, כלכליים, תרבות וטכנולוגיה. [1]

PEST בהשוואה ל SWOT

ראשי התיבות SWOT הן כוח, חולשה, הזדמנויות ואיומים. ניתוח SWOT מהווה כלי לבקר את העסק ואת סביבתו. זהו הצעד הראשון בתכנון עסק ועוזר למשווקים להתמקד בנושאי מפתח. כדי שעסק יצליח, עליו להבין את החוזקות שלו, והיכן הוא פגיע. עסק מצליח בנוי על חוזקות, מתקן חולשות, ומתגונן מפני פגיעות ואיומים. כוח וחולשה הם גורמים פנימיים לארגון, לעומת הזדמנויות ואיומים שהם גורמים חיצוניים. [3, 4]

ניתוח PEST, בדומה לניתוח SWOT , בוחן 4 נקודות מבט שונות. בניתוח PEST הגורמים בעיקר חיצוניים, ולכן מומלץ ומועיל להשלים קודם כל ניתוח PEST לפני ניתוח SWOT. ניתוח SWOT מבוסס באופן רחב על 2 גורמים פנימיים ו 2 גורמים חיצוניים.

PEST בהשוואה למודל 5 הכוחות של פורטר

מודל 5 הכוחות עוזר למשווק לעשות השוואה על הסביבה התחרותית. שיטה זו דומה לניתוח PEST, אך נוטה להתמקד ביחידה עסקית אחת יחידה- יחידה עסקית עצמאית אסטרטגית, ולא במוצר או בחבילת מוצרים. [4]

מודל 5 הכוחות מנתח חמישה נושאים:

1) איום של כניסת מתחרים חדשים.

2) הכוח של הצרכנים.

3) הכוח של הספקים.

4) איום של עסקים מתחרים.

5) איום של מוצרים תחליפים.

מרכיבי ניתוח PEST - חשיבות הכלי

כאשר מנתחים את הסביבה העסקית חשוב לזהות את הגורמים והכוחות שעלולים להשפיע על משתנים חיוניים. למשל, אספקה לארגון, רמות צריכה ועלויות. שינויים רציפים וגם שינויים מהפכניים יוצרים חוסר וודאות עסקית בסביבת הפירמה, ומשפיעים על תפקודו של הארגון. כדי להפחית את חוסר הוודאות פותחו מספר רשימות תיוג כשיטה לקטלוג מספר הנושאים העצום שעלולים להשפיע על העסק, וניתוח PEST הוא אחד מהם. כאמור, ניתוח PEST הוא רק מסגרת אשר מקטלגת וממיינת את ההשפעות והכוחות הכלכליים, הפוליטיים, החברתיים והטכנולוגים. לעיתים מוסיפים עוד 2 כוחות – הסביבה והחוק, ואז הוא הופך להיות ניתוח PESTEL. אך 2 כוחות אלו יכולים להיכלל בקלות בכוחות האחרים. הניתוח בוחן את ההשפעה של כל אחד מהגורמים הנ"ל ואת התגובה ההדדית ביניהם על העסק. תוצאות הניתוח יכולות לשמש כמסגרת להכנת תוכנית אסטרטגית לארגון. הניתוח מאפשר ניצול הזדמנויות עסקיות, וכן הכנת תוכניות חלופות (תוכניות מגירה) כנגד איומים. [5]

ניתוח PEST הוא כלי אסטרטגי יעיל להבנת כוון השוק- אם לצמיחה או לדעיכה, הכיוון העסקי, מעמד העסק, מיקום העסק, האפשרויות הטמונות וכיוון תוכניות העבודה (KOTLER 1998). באמצעות ניתוח PEST ניתן לוודא כי הביצועים של העסק מתיישרים בכיוון הנכון, כוון הכוחות החזקים שפועלים בסביבה העסקית (פורטר 1985). [6] ראשי הפרקים של PEST מהווים מסגרת לבצוע סקירה של המצב, וביחד עם ניתוח SWOT ויחד עם מודל חמשת הכוחות של פורטר, יכולים לשמש לקביעת הכיוונים האסטרטגיים, השיווקיים וכן הפיתוח והמחקר. ניתוח PEST חיוני גם כאשר החברה מחליטה לפעול בשווקים חדשים ובארצות חדשות. השימוש בניתוח PEST עוזר להשתחרר מדעות קדומות והנחות תת-הכרתיות ומסייע לאמץ באופן אפקטיבי את המציאות החדשה של הסביבה העסקית. [6]

היבטים כלכליים

תנאים כלכליים משפיעים על הצלחת פירמה: מקלים או מקשים עליה להיות רווחית בזמן מסוים, משפיעים על זמינות ההון, העלויות והצריכה. כאשר הצריכה גבוהה ועלות ההון נמוכה, יהיה אטרקטיבי לחברות להשקיע ולגדול עם ציפייה לרווחיות. בנסיבות הפוכות חברות יכולות למצוא כי מסלול הרווח נמוך. לפיכך, התזמון וההצלחה היחסית של אסטרטגיה של פירמה יכולה להיות מושפעת ע"י תנאים כלכליים. בתקופות של צמיחה יכולה להתקיים צריכה של מוצר או שרות, אשר לא תתקיים בנסיבות של מיתון. למרות שכלכלה במיתון תהווה איום אשר יגרום למספר ארגונים לצאת מהעסק, יכולה דווקא אז להיווצר הזדמנויות לחברות אחרות. [6, 7]

היבטים פוליטיים

תנאים כלכליים מושפעים ע"י פוליטיקה ומדיניות הממשלה. בכל נקודת זמן, עלויות ייצוא וייבוא של סחורות יכולות להיות גבוהות או זולות כתלות בשערי המיסים. החלטות ממשלה משפיעות על ארגונים בצורה ישירה ועקיפה, ויוצרות הזדמנויות ואיומים. בעוד שתנאים כלכליים ומדיניות פוליטית משפיעים על מספר כוחות סביבתיים שיכולים להשפיע על הארגון, שוקי ההון העולמיים קובעים את התנאים ואפשרויות המימון לארגונים. נושאים אלה נשלטים ע"י ממשלות ויונחו ע"י תנאים כלכליים: הריבית על ההלוואות תושפע מהאינפלציה והכלכלה הבינלאומית, למרות שהריבית יכולה להיקבע ע"י הבנק המרכזי. ממשלה בזבזנית יכולה להגדיל את הזרמת הכסף, ולשנות את שוק ההון. הציפיות של בעלי מניות ביחס לביצועי החברה ושאיפותיהם להרוויח ולמכור מניות יושפעו גם כן ממדיניות הממשלה. השוק החופשי משקף את הזמינות והכישורים הנדרשים ברמה עולמית ואזורית. ההכשרה תלויה בממשלה ובסוכנים האזוריים, עלות כוח עבודה תלויה באינפלציה במגמות של התעשיות האחרות, ובחוזק של האיגודים המקצועיים. [6, 7]

היבטים חברתיים

הסביבה החברתית מגלמת דרישות וטעמים, אשר משתנים לפי האופנה וההכנסה. שינויים כלליים יכולים ליצור הזדמנויות ואיומים לחברות מסוימות. לרוב המוצרים מחזור חיים שמתחיל ב"חדשניים" ומגיע לשלב של "שוק רווי". בשלב זה יש לשנות את אסטרטגית התמחור וקדום המכירות. מוצרים ושירותים שונים ימכרו מסביב לעולם עם שונות קטנה, או גדולה, וארגונים צריכים להיות מודעים לשינויים דמוגרפים ולפילוח האוכלוסייה לפי גילאים, רמת חיים, אזורי מחייה, אחוז האוכלוסייה העובדת וכו'. לכל אחד מהדברים הללו יכולה להיות השפעה עצומה על הצריכה בכלל, ועל דרישה לשירותים ומוצרים ספציפיים בפרט. איום קיומי למוצרים קיימים עלול לגדול כתוצאה מהופעת הזדמנויות לבידול וסגמנטציה של השוק. [6, 7]

היבטים טכנולוגיים

טכנולוגיה מוכרת באופן רחב בספרות העסקית ובניהול האסטרטגי כחלק מהארגון ומהתעשייה ומנוצל כיתרון תחרותי. בכל זאת טכנולוגיה חיצונית לתעשייה יכולה להיות בשימוש, אשר משפיעה על התמיכה הממשלתית ועידודה. פריצות טכנולוגיות יכולות ליצור תעשיות חדשות אשר יכולות להוות איום לארגונים קיימים, אשר השירותים והמוצרים שלהם הופכים להיות מיותרים והחברות הללו אשר עלולות להיות מושפעות צריכות להיות מוזהרות מאפשרות זו. באופן שווה טכנולוגיה חדשה יכולה ליצור קלט שימושי גם בתעשיות השירותים וגם בייצור, אך זה הופך את הרכש לדורש מימון ודרש הכשרה של העובדים לפני השימוש בטכנולוגיה. [6, 7]

תועלות ומגבלות בניתוח PEST

תועלות

ניתוח PEST הוא כלי פשוט וחשוב, ומשמש באופן נרחב ככלי עזר להבנת הסביבה העסקית בה פועל העסק: הסביבה הפוליטית, הכלכלית, החברתית והטכנולוגית. הכלי משמש עסקים מובילים בעולם לבניית החזון מהסיבות הבאות:

• שימוש נכון בכלי מבטיח כי הפירמה מוכנה וערוכה לשינויים שמתרחשים ומשפיעים על העולם. כאשר הפעילות מתבצעת באותו כוון עם השינוי, ומנצלת את יתרונות השינוי, יש סיכוי רב יותר להצלחה בהשוואה לפעילות המתנגדת לשינוי.

• שימוש נכון בניתוח PEST עוזר להימנע מפעולות שנגזר עליהן כשלון מטעמים מעבר לשליטתך.

• ניתוח PEST יעיל כאשר עסק מתחיל לפעול במדינה אחרת או באזור חדש. הוא עוזר להתנתק מהשערות חסרות בסיס ומסייע להתאים את הפירמה במהירות למציאות של הסביבה החדשה. [8]

• בדרך כלל נאספות כמויות אדירות של מידע בשלבים המוקדמים של הניתוח. מיון המידע לארבע קטגוריות של ניתוח PEST יכול לעזור לקבל רעיון כללי שישמש כנקודת פתיחה להמשך בניית החלקים הרלוונטיים של המידע. בשיטה זו הניתוח יכלול מידע מקיף ומפורט.

• סכימת ניתוח PEST הוא מבנה עוזר ומועיל במצגות, ניתוח PEST מציע מצגת מובנת משום שהכלי נפוץ וקל להבנה. [9]

מגבלות

• כלי זה הוא רק נקודת פתיחה להמשך ניתוח ומחקר של הסביבה החיצונית.

• אין לטעות ולהסתפק בניתוח PEST, נדרש לבחון באמצעות כלים נוספים את הסביבה הפנימית שהיא קריטית לפירמה, למשל: לקוחות, עובדים, ספקים, בעלי מניות, תקשורת, איומים.

• משאבים רבים מושקעים באיסוף מידע ראשוני ושניוני אמין.

• בדומה לכל רשימת תיוג, היצמדות לרשימה טומנת בחובה סכנה של איבוד הרלוונטיות של המידע למציאות המורכבת בה נתונה הפירמה.

• לעיתים מושקע מאמץ גדול, זמן וכסף, ומתקבלת תרומה קטנה יחסית, רוב המידע כבר היה קיים. [7]

איך לבצע ניתוח PEST מוצלחω

שלבי התהליך
ניתוח PEST מכיל ארבעה רכיבים אשר מהווים מבנה הגיוני ומייצרים הצגה ברורה להמשך דיון ולקיחת החלטות פרו-אקטיבית. כדי לבצע ניתוח מוצלח יש לקבוע בבירור את "הגדרת הנושא", ולכלול בו את הנושאים הבאים:

1) מבט של הפירמה על השוק שלה.

2) מבט של המוצר על השוק שלו.

3) הקשר של הענף לשוק.

4) היחידה העסקית המקומית.

5) אפשרות אסטרטגית, למשל להיכנס לשוק או למוצר חדש.

6) רכישות אפשריות.

7) שותפויות אפשריות.

8) הזדמנויות להשקעה.


חשוב מאוד לתאר את הנושא המיועד לניתוח בצורה בהירה, כדי שהאנשים המבצעים את הניתוח, ואלו שינתחו את תוצאותיו, יוכלו להבין את המטרה ואת היישומים. לפני שמבצעים ניתוח PEST מוצלח יש חשיבות עליונה לבצע סיעור מוחות לזיהוי הגורמים הרלוונטיים המשפיעים על העסק וסביבתו. דרישה שנייה היא לזהות את המידע הנחוץ לניתוח גורמים אלו. דרישה שלישית היא להסיק מסקנות מהמידע, כלומר נחוץ לא רק לתאר את הגורמים, אלא לחשוב על משמעותם ואיך הם משפיעים על העסק. ניתוח PEST הוא רק נקודת פתיחה אסטרטגית ויש לו מגבלות, אך חשיבותו בכך שהוא מדגיש את הצורך לבדוק את המסקנות והתובנות כנגד המציאות. כשמבצעים ניתוח PEST נדרש לחשוב על כל גורם בנפרד כי הם בעלי תפקיד בקביעת הסביבה העסקית הכוללת. [6]

להלן דוגמאות לנושאים שיש לבחון:

1) גורמים פוליטיים, כולל חוקים ותקנות: בחירות, חוק התעסוקה, הגנת הצרכן, תקנות סביבה, תקנות ספציפיות לסביבה, יחסים פנים מדיניים, מלחמה, טרור, נטיות פוליטיות, ממשלה, מיסים ומבנה הממשל.

2) גורמים כלכליים: מגמות צמיחה, מיסוי, יחסי יצוא-יבוא, רמות ייצור, תקציב הממשלה, הכנסה, רמת אבטלה, שער חליפין, אינפלציה ומכס.

3) גורמים חברתיים: דמוגרפיה (גיל, גזע, גודל משפחה), שינויים בסגנון החיים, גידול באוכלוסיה, השכלה, הגירה, בריאות, רמת חיים, אופנה, יחס לעבודה ותעסוקה.

4) גורמים טכנולוגיים: המצאות, תגליות, מקורות אנרגיה, צריכת אנרגיה, תקשורת, תחבורה, אינטרנט, סילוק ומחזור פסולת, קצב ההתיישנות הטכנולוגית, בריאות (פרמצבטיקה, ציוד).

[10, 11, 12]

אחרי שזוהו מגמות המפתח, יש לנתח את הפוטנציאל של כל מגמה לשבש את הדרך של הפירמה לעשות עסקים. המטרה היא שהפירמה תנצל את ההזדמנויות ותקהה את האיומים.

כשמבצעים ניתוח PEST חשוב מאוד לראות איך משפיעים הגורמים שזוהו על אופייה של התחרות. שגיאה נפוצה היא לפתח השפעה בודדת בניסיון לכסות את כל ההיסטוריה של הפירמה והתעשייה. לפיכך. הפירמה חייבת לשמור את ניתוח העבר ולהפריד אותו מהמצב הקיים ומהמגמות העתידיות.

כשמבצעים ניתוח של הגורמים בהווה נדרש להבהיר – במה ההווה שונה מהעבר ואיך התעשייה עלולה להשתנות בעתיד. אין צורך להשקיע מאמץ בזיהוי התחום אליו הגורם משתייך: פוליטי, כלכלי, חברתי או טכנולוגי.

ישנן תופעות שהשפעתן חשובה ומשמעותית ומתעלות מעל ניתוח PEST פשוט, למשל: המצאת המחשב, שהיא המצאה טכנולוגית, אך בעלת השפעה כלכלית וחברתית עצומה. או למשל ה"תנועה הירוקה" אשר החלה כתופעה חברתית תרבותית, אך היא תורגמה לשינויים של תחוקה, והגבירה שינויים טכנולוגיים. כשעושים רשימת תיוג לניתוח PEST ניתן להשאיר מקומות ריקים, למשל אם אין גורמים משפיעים פוליטיים או חוקיים על התעשייה הספציפית אין צורך לבזבז זמן בניסיון למצוא גורמים שלא קיימים.

ניתן לומר שלכל ארגון יהיה מרכיב כלשהו בסביבה החיצונית אשר יהווה מרכיב בעל עוצמה בהשפעה על לוקחי ההחלטות, לדוגמא:

 • לתעשיות ושירותים מסוימים הכוח המשמעותי ביותר יהיה לקוחות.

 • לאחרים הכוח המשמעותי יכול להיות תחרותיות.

 • במצבים מסוימים ספקים יכולים להיות כוח קריטי.

 • במקרה של עסקים קטנים כוחות חיצוניים יכולים להכתיב אם העסק יישאר רווחי או לא.

בעיה עיקרית של עסקים אלה הוא ניהול תזרים המזומנים, יכולת לשלם חשבונות, והיכולת שלהם לגבות את התשלומים של הלקוחות בזמן. [6]

[עריכה]איסוף מידע ומקורות מידע עבור ניתוח PEST
כדי להבין את סוג הסביבה בה הפירמה עומדת להתחרות בעתיד הקרוב נדרש להבין את הכוחות אשר יעצבו את השינוי. לניתוח PEST נדרש להוביל ליזום ולבצע סקירה של אירועים שהתרחשו מחוץ לפירמה, בנושאים כמו חקיקה, מגמות דמוגרפיות, תהפוכות פוליטיות, וטכנולוגיות הקשורות ב"הצערה", אשר יכולות להפוך להיות מרכזיות. כשמובילים את הניתוח חיוני להביט על המחזוריות, דוחות אנליסטים, דמוגרפיה וכל דבר שיכול לתת חשיפה לאפשרויות הגלומות במגמה החדשה.

כל מקור מידע שניוני אמין על האירועים המתרחשים בהווה והפרויקטים העתידיים יכולים להוות מידע לניתוח PEST, למשל:

• עיתונים, שבועונים, ספרים מעודכנים.

• מרכזי סחר.

• פרסומים ממשלתיים.

• ניתוחים ודוחות כספיים.

• ניתוחים של התעשייה.

החיסרון העיקרי של מקור מידע שניוני נגזרת מהאמינות, הרלוונטיות ותוקף המידע. המגבלה טמונה באופיו של כוח השוק אשר מפחית את השימושיות של מקורות המידע הנאסף למצב הנוכחי. יכול להיות שבעיה התעוררה בעבר עקב נתונים של העבר, מאורעות של העבר, והתנאים הסביבתיים שהיו בעבר. לפיכך, המידע צריך להיבדק ולהיות בשימוש בהתאם לתנאי העסק הנוכחיים. [6]

הדגמה לניתוח PEST

ניתוח PEST בודק את ההשפעה של כל אחד מהגורמים , ואת התגובה ההדדית ביניהם על העסק. התוצאות משמשות להכנת תוכניות אסטרטגיות: ניצול הזדמנויות עסקיות, והכנת תוכניות מגרה כהגנה מפני איומים הצפויים לעסק. יש לקחת בחשבון כל אחד מהגורמים מאחר וכולם משחקים תפקיד בקביעת הסביבה העסקית.

הצעות לשאלות מנחות

גורמים פוליטיים
יש להתחשב בהשפעה של כל שינוי פוליטי אשר יכול להשפיע על העסק. אם אתה פועל ביותר ממדינה אחת יש לבחון כל מדינה בנפרד. גורמים פוליטיים כוללים היבטים כמו חוקים בנושא זכויות עובדים, הבטחת מידע, ומדיניות סביבה. לזירה הפוליטית יש השפעה עצומה על תקנות העסק. מומלץ לשקול סוגיות שונות [3]:

1) האם הסביבה הפוליטית יציבהω עד כמהω

2) האם מדיניות הממשלה משפיעה על חקיקה כמו מיסוי על העסק שלךω

3) מהו שיעור המס והאם קיימים תמריציםω

4) מה עמדת הממשלה לגבי עקרונות המוסר (אתיקה) בשיווקω

5) מה מדיניות הממשלה לגבי הכלכלהω

6) האם לממשלה יש השקפה מסוימת לגבי דת ותרבותω

7) האם הממשלה מעורבת בהסכמי שכר (כמו: האיחוד האירופאי)ω

8) האם קיים סיכון לפלישה צבאיתω

9) מהי מסגרת החוק לאכיפת חוזיםω

10) הגנה על זכויות יוצרים.

11) האם קיימים חוקי אנטי טרסט (חוקים שנועדו למנוע פעילות שלקרטלים ומונופולים ולהגן על התחרות החופשית)ω

12) מה חוקי השכרω מהו ערך משכורת מינימוםω

13) כמה ימי עבודה בשבועω

14) האם קיימות הטבות שכר מנדטוריותω

15) האם קיימות תקנות בטיחות תעשייתיותω

גורמים כלכליים
על פירמה לבדוק את מצב המסחר ב"כלכלה לטווח הקצר" וב"כלכלה לטווח ארוך". הנושא קריטי לשיווק בינלאומי, ונדרש לבחון את הנושאים הבאים [3]:

1) מהי שיטת הכלכלה במדינהω

2) שוק חופשי, גישה המצדדת בחופש פעולה כלכלי באי התערבות ממשלתית בכלכלה וביכולות כוחות השוק לקבוע את מחיריהם של מוצרים ע"י היצע וביקוש.

3) שער הריבית.

4) שערי חליפין.

5) רמת התעסוקה לפי מספר הנפשות באוכלוסיה.

6) מאפייני השוק לטווח הארוך ע"פ תוצר מקומי גולמי לנפש.

7) עלויות ציבור העובדים.

8) קצב הצמיחה הכלכלית.

9) שיעור האבטלה.

גורמים חברתיים/תרבותיים
החברה והתרבות משפיעות על גוון העסק ממדינה אחת לאחרת. לגורמים אלו יש השפעה משמעותית ויש לבחון אותם בעיון, למשל [3]:

1) מהי הדת השולטת באזורω

2) מה העמדה כלפי "תוצרת חוץ"ω

3) האם השפה משפיעה על רמת החדירה וההפצה של מוצרים לשווקיםω

4) כמה "זמן פנאי" יש לצרכניםω

5) מה תפקיד הגבר והאישה בחברהω

6) מה הגיל הממוצע של המחייהω האם הדור הוותיק אמידω

7) קצב גידול האוכלוסייה.

8) התפלגות הגילאים באוכלוסיה.

9) תנאי מחייה.

10) האם לאוכלוסיה יש דעה חזקה או חלשה לגבי נושאי איכות הסביבהω

11) מה רמת החינוך במדינהω

12) מה מבנה המעמדות במדינהω

גורמים טכנולוגיים
התפתחויות טכנולוגיות עלולות להיות קריטיות להצלחת עסק. ישנם עסקים שלא מצליחים להשתלב בהתקדמות הטכנולוגית ויוצאים מהמשחק. שינוי טכנולוגי ישפיע על התחום הפוליטי והכלכלי, ויכול לשנות תפיסת חיים של צרכנים. למשל, האינטרנט השפיע על צרכנים ויצרנים. אם לפני 5 שנים היה נדיר לצרכנים לשקול לבצע רכישה מעבר לים, דרך האינטרנט הרכישה מתאפשרת, וכתוצאה מכך עסקים קטנים יכולים להפוך לגלובליים ולשווק בכל העולם. [3] יש לשקול את הנקודות הבאות:

1) מהן ההתפתחויות הטכנולוגיות שאירעו לאחרונהω

2) האם הטכנולוגיה מאפשרת מוצרים או שירותים זולים יותר או איכותיים יותרω

3) האם הטכנולוגיה מציעה לצרכנים ולעסקים מוצרים חדשניים ושירותים חדשניים כמו שרותי בנק באינטרנט או דור מתקדם של טלפונים סלולארייםω

4) כיצד השתנתה שיטת ההפצה בזכות טכנולוגיה חדשה, לדוגמא ספרים, כרטיסי טיסה או מכירות פומביות באינטרנטω

5) האם הטכנולוגיה מציעה לעסקים דרכים חדשות לתקשר עם הלקוחותω גורמים טכנולוגים כוללים בתוכם גם היבטים של אקולוגיה וסביבה כמו עלויות המים והדלק שעלולים להשתנות באופן דרמטי עם השינוי באקלים ובתנאי הסביבה.

דוגמאות לניתוח PEST

דוגמא מספר 1

תעשיית הרכבות (מסילת הברזל) בבריטניה השתנתה במובנים רבים ב 30 השנים האחרונות. תעשייה זו הופרטה על ידי הממשל השמרן הקודם (גורם פוליטי) והפכה מתאגיד ציבורי למבנה חדש בו הרכבות והתחנות בבעלות חברה אחת, ומבחר של חברות פרטיות אחרות מפעילות את הקווים, במטרה להפיק רווחים. כאשר רמת החיים עלתה (גורם כלכלי), בבעלות רוב המשפחות יש מכונית פרטית, כך שלחברות הרכבת יש תחרות אגרסיבית על אופן התחבורה של הלקוחות. בנוסף, שינוי חברתי משמעותי, הביא לעבודת אנשים מהבית באמצעות מחשבים ביתיים המתקשרים עם המשרד. כל הנ"ל הביא לירידה משמעותית בביקוש לנסיעה ברכבת. שינויים טכנולוגיים הכוללים שיפורים במערכת הרכבות, כמו למשל רכבות סופר-מהירות, אשר מקטינות את זמן הנסיעה למרחקים ארוכים, עוזרים לזכות בחזרה בלקוחות. [13]


דוגמא מספר 2

הקישור המצורף מכיל מידע ונתונים על מלזיה. מידע פוליטי, כלכלי, אתני, דתי, שפות, השכלה, מערכת התקשורת הכוללת טלפונים ותחנות רדיו. [3]

ע"פ המידע ניתן לנתח את מלזיה בשיטת PEST ע"פ הפקטורים השונים:

גורמים פוליטיים:
א) יש בקרה ופיקוח על ההגירה למדינה.
ב) מדינה יחסית חדשה משנת 1957.
ג) השלטון עובר מדור לדור.
גורמים כלכליים:
א) המדינה מתאוששת ממצב מיתון חמור.
ב) הממשלה בזבזנית.
ג) אינפלציה ואבטלה נמוכה.
ד) נבואה חיובית מרמזת על צמיחה בכלכלת המדינה.
גורמים חברתיים/תרבותיים:
א) המדינה מורכבת מתערובת של סינים, הודים ומלזים.
ב) מגוון רחב של דתות.
ג) אחוז נמוך של נשים משכילות.
גורמים טכנולוגיים:
א) יש מגוון רחב של תחנות רדיו וטלוויזיה.
ב) קיים נמל תעופה זמין.
פתרון התרגיל

רשימת תיוג לניתוח PEST

שלבי התהליך
סיעור מוחות לגבי הגורמים הרלוונטיים אשר מתאימים לעסק.
זיהוי המידע אשר מתייחס לפקטורים אלו.
הסקת מסקנות מהמידע.
[8]

שלבי העבודה
1) זיהוי – אילו גורמים חיצוניים יש השפעה פוטנציאלית על הארגוןω
2) אישור – אילו גורמים סביר להניח שתהיה להם השפעה אמיתית על הארגוןω האם פספסנו משהוω
3) תצפית – אילו גורמים יש להם את ההשפעה הרבה ביותר עכשיוω
4) השלכה – אילו גורמים סביר שיגברו או יחלשו בחשיבות שלהם בשנים הבאותω אילו גורמים אחרים יש סיכוי שיופיעו ולא לקחנו בחשבוןω
5) תכנון – אילו פעולות ניתן לעשות כתגובה לגורמים הללו, גם הגורמים הנוכחיים וגם העתידיים שזיהינוω
6) יישום – לפעול בהתאם לגורמים הרלוונטיים שנמצאו.
לאחר שעברנו על הרשימות וזיהינו את ההשפעות החיצוניות, ניתן לתכנן תגובה מתאימה, לנצל כל יתרון ולטפל בכל אתגר. יש צורך לבחון באופן קבוע את הניתוח, מכיוון שגורמים חיצוניים משתנים באופן תדיר ולגרום לשינויים בארגון. [14]

סיכום
ניתוח PEST בוחן את הסביבה החיצונית כלפי הארגון, לכן מהווה כלי אסטרטגי יעיל להסקה על הדינאמיקה של הסביבה העסקית וקשרי הגומלין עם פעילות הפירמה, מאפשר ניצול הזדמנויות והפחתת איומים הנוצרים כתוצאה ממהלכים מושכלים של פעילות הפירמה. כאשר התכנון אסטרטגי מתאים ומיושם היטב, ניתוח הPEST מהווה בסיס איתן לצמיחה ושיפור ביצועי הפירמה במימדי הרווחיות ונתח השוק. ניתוח זה מאפשר לפירמה אופק חיזוי בפרספקטיבה רחבה יותר, מעורר את תשומת הלב להזדמנויות אסטרטגיות שכדאי לנצל, מציף ומתריע על איומים מתהווים או עתידים להתרחש. בחינת הסביבה החיצונית חושפת למעשה את פוטנציאל כוחות השינוי של הסביבה הצפוי באופק, מה שמאפשר לפירמה לקחת את תהליך התכנון האסטרטגי מתוך הזירה של היום אל האופק של המחר. ניתוח PEST אינו סדרה קשיחה של תאים אשר בתוכם יש מיון של מידע. מוטב לחשוב על הניתוח באופן מטאפורי כעל סדרה של "חכות" אשר יכולות לשמש ל"דייג" של עובדות חשובות. כאשר הניתוח מגיע לידי כתיבה או פרסום, אין שום צורך להזכיר את סוג הניתוח. [6]

שם
טלפון
דוא''ל